(122)
(26)
(24)
(41)
(11)
(15)
(11)
(1)
Xem thêm
Xem ít hơn
(106)
(44)
(17)
(21)
(3)
(15)
(4)
(32)
Xem thêm
Xem ít hơn
(107)
(39)
(48)
(5)
(16)
(11)
(6)
(42)
Xem thêm
Xem ít hơn
Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng tôm chậm lột xác và lột xác không đều?
Hiện tượng đường ruột tôm bị đứt khúc trên tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh
Công tác chuẩn bị trước khi sang tôm từ ao ương ra ao nuôi 2 giai đoạn.
KS. Ngô Minh Luân - Vemedim Coporation
Nguyên nhân gây chậm lớn trên tôm và biện pháp phòng trị
Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Thủy Sản - Vemedim Corporation
PGS. TS ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH
BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT TÔM VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY CHẬM LỚN
Bệnh đường ruột ở tôm khá phổ biến như: phân trắng, phân đứt khác, viêm đường ruột.. ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của vụ nuôi, nếu không ...
Trong nuôi tôm thâm canh, hiện tượng đường ruột tôm bị đứt khúc khá phổ biến, đây là một trong những dấu hiệu có thể quan sát bằng mắt thường  của ...
Do Epistylis, Vorticella, Acineta, Ephelota, tảo lam như Spirulina subsalsa, Schizthrix calcicola tảo lục như Enteromorpha sp tảo khuê Amphora sp, Nitszchia sp và một số khác thuộc ...
t g
0775 009 169
m